Peny, tmely, lepidlá - stavebná chémia, na ktorú sa môžete spoľahnúť.

2075-5-1-1 Ako pracovať s polyuretánovými penami | SOUDAL

Upevňujeme vaňu v kúpeľni

Vyplnením voľného priestoru pod vaňou zabezpečíte nielen jej dokonalú a dlhodobo stabilnú polohu, ale predovšetkým výrazne zlepšíte tepelnoizolačné vlastnosti plášťa, čo prispieva k tepelnej pohode pri kúpaní alebo sprchovaní
a v neposlednom rade ušetríte energiu potrebnú na ohrev vody.

2973-3-1-dsc-0026 Ako pracovať s polyuretánovými penami | SOUDAL

Utesňujeme a vypĺňame dutiny

Polyuretánová pena so zníženou rozťažnosťou počas vytvrdzovania je vhodná na utesnenie dutín, napr. pri vypĺňaní priestupov alebo prestupov v murive.
Najpresnejšie dávkovanie peny s ohľadom na jej rozpínavosť minimalizuje odpad a následné orezávanie. Nadmerná expanzia peny môže mať za následok znečistenie okolitých povrchov. Vhodným produktom na vyplnenie medzier v murive je SOUDAL Inštalačná pena so zníženou expanziou a vysokou výdatnosťou.

1291-1-3-1 Ako pracovať s polyuretánovými penami | SOUDAL

Inštalujeme parapet

Vyčistený, bezprašný podklad navlhčite rozprašovačom a naneste montážnu penu v niekoľkých pozdĺžnych pruhoch (podľa šírky parapetu, cca 10 cm od seba).

Hrubosť aplikovaných pásov zvoľte s ohľadom na rozťažnosť použitého typu montážnej peny tak, aby dostatočne vyplnili priestor, ale zároveň nevyvíjali príliš veľký tlak na parapet počas vytvrdzovania.

1290-1-2-2 Ako pracovať s polyuretánovými penami | SOUDAL

Montujeme zárubne

Nastavte rámy dverí do roviny alebo ich ukotvite podľa pokynov výrobcu. Distančné podložky nainštalujte rovnomerne medzi zárubne dverí aspoň na dvoch miestach, aby sa zárubne nedeformovali v dôsledku rozpínania montážnej peny. Pri vlastnej montáži odporúčame používať typy montážnej peny s nízkou expanziou, aby sa minimalizovalo riziko deformácie rámu.

1873-1-1-3 Ako pracovať s polyuretánovými penami | SOUDAL

Montujeme okenný rám

Vyrovnajte rám okna a mechanicky ho ukotvite podľa predpisu výrobcu. Očistite povrch montážneho otvoru od prachu a akýchkoľvek uvoľnených častí.