Peny, tmely, lepidlá - stavebná chémia, na ktorú sa môžete spoľahnúť.


Utesňujeme spoje rôznych materiálov

Spoje rôznych stavebných materiálov sa vždy odporúča riešiť ako dilatačnú škáru. Podmienkou správnej funkčnosti takejto škáry je jej dostatočná šírka, aby vzájomné pohyby spájaných materiálov nepresiahli 25 % šírky škáry.

Hĺbku škáry definujte ako ½ jej šírky. Nesúdržné a savé podklady ošetrite základným náterom podľa odporúčaní pre tmel. Dno škáry vymedzte nepriľnavým materiálom, napr. SOUDAL Tesniaci tmel.
Pri rohových spojoch postupujte rovnako. Materiály by nemali byť blízko seba, aby boli splnené podmienky na vytvorenie dilatačnej škáry. Priestor medzi materiálmi vyplňte SOUDAL Tesniacou šnúrou.

Povrch očistite od prachu a iných nečistôt. Okraje spoja vždy vymedzte prelepením papierovou maskovacou páskou. Aplikačný hrot odstrihnite podľa šírky škáry a naneste tmel tak, aby vyplnil celú škáru až po okraje vymedzené maskovacou páskou.

Prebytočný tmel zotrite tmeliacou stierkou, ihneď odstráňte maskovaciu pásku a povrch vyhlaďte prstom a mydlovou vodou do konečného vzhľadu.

obrázek článku 38:91:0

obrázek článku 38:91:1

obrázek článku 38:91:2

obrázek článku 38:91:3

 
 
IZOLACNI_TMEL_300ML_VIZ_12056 Tmelenie | SOUDAL

Vysoko flexibilný tmel na vonkajšie aj vnútorné použitie. Pretierateľný všetkými typmi farieb, vodotesný a...

KONSTRUKCNI_TMEL_25_D_310ML_VIZ_13075 Tmelenie | SOUDAL

Trvalo pružný, pretierateľný, všestranne použiteľný tmel pre dilatačné špáry stavebných konštrukcií...

1969-piraco310 Tmelenie | SOUDAL

Pištoľ rámová COX je vysoko kvalitná skeletová pištoľ určená pre profesionálov aj domácich majstrov. Vhodná ...

SANITARNI_SILIKON_NEUTRALNI_BILY_280ML_VIZ_1205 Tmelenie | SOUDAL

Neutrálny silikónový tmel bez octového zápachu na tesnenie špár v prostredí so zvýšenou vlhkosťou...

4608-tesnpl-bez Tmelenie | SOUDAL

Nepriľnavé vypĺňanie hĺbky špáry pri tmelení dilatačných špár stavebných konštrukcií. Tesniaca PE šnúra oddeľuje aplikovaný tmel

TMELARSKA_STERKA_VIZ_1403 Tmelenie | SOUDAL

Stierka na uhládzanie povrchov tmelov. Univerzálna pre rôzne typy špár.