Peny, tmely, lepidlá - stavebná chémia, na ktorú sa môžete spoľahnúť.


Obnovujeme špáry a odstraňujeme starý tmel

Ak je potrebné poškodenú škáru obnoviť, odstráňte maximálne možné množstvo tmelu jeho vyrezaním, napr. montážnym nožom.

Pri obnove rohových škár odporúčame použiť špeciálny rezák na tmel.

Zvyšný tmel natrite vrstvou SOUDAL Silicone Remover , nechajte ho pôsobiť a potom narušený tmel zoškrabte priloženou plastovou stierkou . V prípade hrubšej vrstvy starého tmelu postup zopakujte. Pracujte v súlade s návodom na použitie, pred použitím SOUDAL Odstraňovača silikónu vždy odporúčame vyskúšať jeho účinok na čistenom podklade na mieste s nízkou viditeľnosťou.

Po odstránení zvyškov starého tmelu vyčistite a odmastite škáru bežným spôsobom. Potom naneste nový tmel podľa odporúčaného postupu. Pri obnove škáry tým istým materiálom nie je potrebné odstraňovať pevne priliehajúce zvyšky starého tmelu.

obrázek článku 35:88:0

obrázek článku 35:88:1

obrázek článku 35:88:2

obrázek článku 35:88:3

 
 
7373-odstranovac-silikonu-viz-2010 Ako odstrániť silikónový tmel, renovácia škár | SOUDAL

Vysoko účinný gél na jednoduché a efektívne odstránenie zvyškov vytvrdnutých tmelov z povrchu priprave...