Peny, tmely, lepidlá - stavebná chémia, na ktorú sa môžete spoľahnúť.

cutting oil PRE PROFESIONÁLOV: Cutting oil rezný olej

Veľmi účinný mazací a chladiaci prípravok pre použitie pri obrábaní železných aj neželezných kovov.

Charakteristika produktu
  • nespôsobuje koróziu
  • neobsahuje silikón
Príklady použitia
  • znižuje rezný odpor
  • zabraňuje prehriatiu nástrojov a obrábaného materiálu
  • znižuje opotrebenie nástrojov pri vŕtaní, rezaní, sústružení, frézovaní a pod.

 

Pracovný postup
  • Pracovný postup nájdete v technickom liste.
OBJEDNÁVKOVÝ KÓDEANNÁZOVOBSAHBALENIE
5403430 5411183135598 Cutting oil 400ml 6