Peny, tmely, lepidlá - stavebná chémia, na ktorú sa môžete spoľahnúť.


Produktové letáky

Produktové letáky

Séria produktových letákov sa detailne venuje charakteristike, použitiu, vlastnostiam a pracovnému postupu nejvýznamnejších produktov v našej ponuke.