Zapravujeme okennú špaletu

Penetrace_podkladu.jpg 

 

 

Podklad musí byť suchý, čistý a bez prachu. Pred samotným omietaním je nutné povrch napenetrovať , napr. SOUDAL  Akrylátovou penetráciou.

 

 

 

  

 

Na okenné rámy nalepte omietacie lišty, okná a okolité plochy zakryte  fóliou.

 

 

 

 

 

 

 

Do kýblika odmerajte množstvo vody podľa návodu na použitie, vsypte sádrovú zmes a dôkladne premiešajte pomocou elektrického miešadla s nízkymi otáčkami.
Zmes nechajte cca 2 minuty odstáť. 

 

 

 

 

 

 

Na rohy naneste primerané množstvo sádrovej omietky a založte  omietkové profily.

 

 

 

 

 

 

Do špalety naneste omietku a pomocou nerezového hladítka zrovnajte povrch s rohovým profilom a okennou omietacou lištou.

 

 

 

 

 

 

Rovnakým zpôsobom naneste rovnomernú vrstvu omietky na steny. Povrch zarovnajte pomocou sťahovacej laty. Omietku možno nanášať vo vrstve až do 5cm.

 

 

 

 

 

 

 

Omietku nechajte zavädnúť. Povrch musí udržať tlak dlane (prstom do nej môžete urobiť jamku). Zavädnutý povrch uhlaďte hladítkom s hubou mierne namočenou vo vode.

 

 

 

 

 

 

Na SOUDAL Sádrovú omietku môžete nanášať finálny náter farby (napr. SOUDAL Maliarska farba Normal) už po 24 hodinách.

SÚVISIACE ČLÁNKY

fotky_so.jpg


Rýchle omietanie v jednom pracovnom kroku.

Komentáre Pridať komentár

Potrebujete poradiť?

Zvoľte oblasť použitia