Tmelíme a utesňujeme vonkajšie špáry

Popraskané špáry a trhliny v omietke a na streche nájdeme snáď na každom dome či chalupe.

Radu bežných vád si zvládne opraviť takmer každý z nás. Stačí iba dodržať správny pracovný postup a zorientovať sa v ponuke vhodných produktov


Výber správneho produktu pre danú opravu závisí napr.

od typu a stavu tmelených podkladov
od stupňa ich nasledujúceho zaťaženia poveternostnými vplyvmi,
od požadovanej životnosti opravovaného miesta.

Ktoré základné typy opráv možno urobiť tmelením a špárovaním?

Špáry okolo rámov okien, dverí, parapetov…

Na opravu týchto špár sú najvhodnejšie pružné alebo pružne plastické tmely. Špáry okolo plastových alebo drevených okien bežných veľkostí najlepšie utesníme pretierateľným silikonizovaným IZOLAČNÝM TMELOM. Na veľmi namáhané spoje, ako sú špáry okolo rámov veľkých okien (napr. hliníkových rámov výkladov, plastových rámov zimných záhrad), je vhodný tmel na báze MS polymérov FIX ALL, ktorý vytvára veľmi odolný trvale pružný spoj.

Pre zatmelenie netesných okien, ktorými preniká vonkajší vzduch do objektu, sú vhodné silikónové tmely, napr. UNIVERZÁLNY SILIKÓN. Je ideálny na spoje nesavých materiálov a hladkých povrchov (napr. sklo, hliník, lakované drevo a kovy).  Po vytvrdnutí vytvorí trvale pružnú hmotu odolnú proti poveternostným vplyvom.

Ako na to?
Povrch špáry očistíme od prachu a nesúdržných častí. V prípade, že je hĺbka špáry väčšia ako jej šírka, vymedzíme hĺbku špáry nepriľnavým materiálom (tesniacou tmeliarskou šnúrou). Aplikačnú špičku odrežeme podľa šírky špáry. Aplikačnou pištoľou nanesieme primerané množstvo tmelu. Povrch ihneď uhladíme prstom namočeným v mydlovej vode. Okolie špáry vopred oblepíme maskovacou páskou, aby sme zabránili znečisteniu okrajov špáry. Pásku odstránime bezprostredne po uhladení povrchu tmelu.

01.jpg

Praskliny vzniknuté dôsledkom stavebnej deformácie …

Praskliny a trhliny na fasádach starších domov a chalúp sú bežné. Najčastejšou príčinou ich vzniku sú nepostrehnuteľné deformácie celej stavby. Väčšinu trhlín možno však bez problémov vyplniť vhodným tmelom.

Ako na to?
Najskôr prasklinu v stene starostlivo vyčistíme.  Špáru zbavíme prachu, zvetraných a uvoľnených častíc. Do praskliny vytlačíme aplikačnou pištoľou primerané množstvo KONŠTRUKČNÉHO TMELU 25D a uhladíme jej povrch stierkou alebo prstom namočeným v mydlovej vode. V prípade, že je prasklina širšia ako cca 1 cm, vyplníme prasklinu najskôr polyuretánovou montážnou penou, napr. INŠTALAČNOU PENOU. Prebytočnú penu po jej vytvrdnutí odstránime. Takto pripravený podklad trhliny pretmelíme KONŠTRUKČNÝM TMELOM 25D. Na úpravu špár s požiadavkou na štruktúrovaný (hrubý) povrch použite ŠTUKATÉRSKY TMEL.

Pochôdzne špáry podliehajúce veľkej prevádzkovej záťaži…

Ako na špáry či trhliny ako sú špáry na terasách či balkónoch, ktoré sú vystavené veľkej prevádzkovej záťaži? Na utesnenie vonkajších špár, u ktorých je predpoklad veľkého namáhania dilatačnými pohybmi, pôsobením vody a poveternostných vplyvov, je potrebné vybrať tmel, ktorý obstojí v týchto náročných podmienkach. Pre pochôdzne prechodové spoje použijeme  KONŠTRUKČNÝ TMEL 25D, ktorý má výbornú priľnavosť k väčšine materiálov a vytvára trvale pružnú húževnatú hmotu.

Ako na to?
Povrch tmelených plôch dôkladne očistíme od prachu, nečistôt a nesúdržných častíc (najlepšie povysávame vysávačom).  Rozmery špáry vymedzíme vložením nepriľnavej tmeliarskej tesniacej šnúry na dno špáry tak, aby jej hĺbka bola väčšia ako polovica jej šírky, nie však väčšia ako jej šírka. Okraje špáry oblepíme papierovou maskovacou páskou a nanesieme primerané množstvo tmelu. Prebytočný tmel zotrieme TMELIARSKOU STIERKOU a povrch ihneď uhladíme prstom namočeným v mydlovej vode.

02.jpg

Hor sa na strechu…

Tvoria sa vám vlhké mapy na strope? Zateká vám voda do objektu cez deravú strechu? Potom siahnite po špeciálnych tmeloch, ktoré sú určené na opravy striech a utesňovanie presakujúcich miest hrubej stavby. Tieto tmely odolávajú poveternostným vplyvom, je možné ich použiť na vyplnenie špár v betóne, dreve, tehlách, ale aj na zatmelenie špár v klampiarskych lemoch okolo komínov.
Najrozšírenejšie sú tzv. butylové tmely, medzi ktoré zaraďujeme napr. STAVBÁRSKY TMEL. Tieto tmely sú určené
na špáry s minimálnou dilatáciou. Na tesnenie a opravy asfaltových strešných krytín sú vhodné tzv. bitúmenové tmely ako napr. STREŠNÝ TMEL. Bitúmenové tmely je možné použiť na špáry až s 10% dilatáciou a nanášanie je možné
aj za vlhka.
Ak zistíte, že vám počas dažďa preteká voda do podkrovia, nemusíte čakať na pekné počasie. Môžete zasiahnuť ihneď
a aplikovať AQUAFIX
V týchto prípadoch je nutné naniesť do špáry dostatočné množstvo tmelu, aby ho prípadná tečúca voda ihneď nevymyla. Za prudkého dažďa radšej špáru s čerstvo naneseným tmelom zakryte. Tmel v priebehu nanášania vtláčajte špachtľou alebo stierkou čo najviac do špáry, aby bola zaručená potrebná priľnavosť, ktorá je mierne znížená kvôli mokrému povrchu.
Po nejakej dobe špáru skontrolujte a v prípade potreby tmel doplňte. Komínové prestupy utesníte pomocou 
STREŠNÉHO TMELU
.

Ako na to?
Do medzery vtlačíme tmel, a to s miernym prebytkom, aby sa netvorili dutiny. Potom ho stiahnete pomocou 
TMELIARSKEJ STIERKY, ktorú držte v uhle  45° tak, aby ste prejdením cez špáru nielen stiahli prebytočný tmel,
ale súčasne ho do špáry zatlačili. Tým zaistíte jeho dostatočné priľnutie k materiálu špáry.

okapy.jpg

Odkvapy, parapety, zvody…

V prípade pružného lepenia, ako je oplechovanie, lepenie odkvapov, zvodov,  parapetov a ďalších miest, ktoré vyžadujú  trvale funkčné a pevné spoje, použite KLAMPIARSKY TMEL.

Ako na to?
Povrch musí byť suchý, čistý, bez prachu a mastnoty. Nanesieme dostatočné množstvo KLAMPIARSKEHO TMELU. Lepené časti je nutné spojiť skôr, ako sa začne na povrchu tmelu tvoriť šupka. Spojené časti zafixujeme, ale príliš nestláčame, aby nedošlo k vytlačeniu tmelu. Hrúbka tmelu v spoji by mala byť 1 až 2 mm.

04.jpg

SÚVISIACE ČLÁNKY

3-1-3.jpg

Pre utesnenie vonkajších špár okolo okien a dverí použijte vhodný pružný alebo pružne plastický tmel.

Špáry okolo plastových alebo drevených okien bežných veľkostí utesnite pretierateľným silikonizovaným tmelom SOUDAL Izolačný tmel.

3-2-2.jpg

K utesnení vonkajších špár, u ktorých je predpoklad veľkého namáhania ako dilatačnými pohybmi, tak pôsobením vody a povetrnostným vplivom, je treba vybrať tmel, ktorý bude splňovať tieto náročné požiadavky.
Pre pochôdzny prechodový spoj mezi dlažbou terasy alebo balkónu použite SOUDAL Konstrukčný tmel 25D.

3-3-1.jpg

Pre zatmelenie netesností okien alebo iných častí automobilov, karavanov (1) apod. je vhodný trvale pružný a všestranne použiteľný; silikónový tmel. SOUDAL Univerzálny silikón je ideálny pre spoje nesavých materiálov a hladkých povrchov.
Po vytvrdnutí vytvorí trvale pružnú hmotu, odolnú proti povetrnostným vplivom.

Súvisiace odkazy

http://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/stavba-a-rekonstrukce/tmelime-a-utesnujeme-venkovni-spary/

Komentáre Pridať komentár

Potrebujete poradiť?

Zvoľte oblasť použitia