Tmelíme špáry odlišných materiálov

4-3-3.jpg

Špáry rozdielnych stavebných materiálov doporučujeme vždy riešiť ako dilatačnú špáru. Podmienkami pre správnu funkčnost takej špáry je jej dostatočná šírka tak, aby vzájomné pohyby spojovaných materiálov neboly väčšie než 25% šírky špáry.


Hĺbku špáry vymedzte na ½ jej šírky. Nesúdržné a savé podklady ošetrite primerom podľa odporúčaní k danému tmelu. Dno špáry vymedzte nepriľnavým materiálom napr. SOUDAL Tesniacou tmeliarskou šnúrou.
V prípade kútovej špáry postupujte rovnakým spôsobom. Materiály by nemali k sebe tesne doliehať, aby boli splnené podmienky na vytvorenie dilatácie. Priestor medzi materiálmi vyplňte SOUDAL Tesniacou šnúrou (1).

Povrch očistite od prachu a iných nečistôt. Okraje špáry vždy vymedzte oblepením papierovou maskovacou páskou (2). Odrežte aplikačnú špičku podľa šírky špáry a naneste tmel tak, aby vyplnil celú špáru (3) až k okrajom vymedzeným maskovacou páskou.

Prebytočný tmel zotrite Tmeliarskou stierkou, neodkladne odstráňte maskovaciu pásku a uhlaďte povrch prstom a mydlovou vodou do finálneho vzhľadu (4).

4-3-1.jpg
4-3-2.jpg
4-3-3.jpg
4-3-4.jpg

Komentáre Pridať komentár

Potrebujete poradiť?

Zvoľte oblasť použitia