PU ŠKOLENIE o bezpečnom používaní diisokyanátov

soudal pu training 4.jpg

Bezpečné používanie výrobkov s obsahom diisokyanátov vyšším než 0,1% hm.

Výrobky sú na obale viditelne označené:


Odo dňa 24. augusta 2023 sa pre priemyslové alebo profesionálne použitie vyžaduje odpovedajúca odborná príprava.

Preklad textu: Od 24. augusta 2023 má zamestnávateľ povinnosť zaistiť, aby všetci priemyselní alebo profesionálni používatelia pred použitím látky alebo zmesi úspešne absolvovali odbornú prípravu o bezpečnom používaní diisokyanátov. Dodávatelia uvedených produktov by mali informovať koncových spracovateľov o povinnosti školenia pracovníkov, ktorí pri práci prichádzajú s uvedenými výrobkami do styku. Na účely tejto položky sa pojmom „priemyselní a profesionálni používatelia“ rozumie akýkoľvek pracovník alebo osoba samostatne zárobkovo činná manipulujúca s diisokyanátmi samostatne, ako súčasťami iných látok alebo v zmesiach pre priemyselné a profesionálne použitie alebo dohliadajúca na tieto úlohy. Nariadenie sa vzťahuje na polyuretánové produkty Soudal: Montážne a lepiace peny (Soudafoam, Flexifoam, Soudatherm, Soudabond, Etics, Roof, Peri Bond), Polyuretánové lepidlá (Purocol, Konštrukčné lepidlo 60A, PU lepidlo 66A, 40P, 45P, PU Construct) a Tmely: Klampiarsky tmel, Konštrukčný tmel, Soudaflex a Carbond.
 
PU školenie SOUDAL :

Alternatívne školenie :

Školiaca platforma pro bezpečné používanie Diizokynátov:

Návod na spustenie bezplatého školenia + POSTER nájdete tu :

Návod + DIIZOKYANÁTY poster:

 

Komentáre Pridať komentár

Novinky

Potrebujete poradiť?

Zvoľte oblasť použitia