Obnovujeme špáry a odstraňujeme starý tmel

3-4-4.jpg

V prípade potreby obnovy poškodenej špáry (1) odstráňte maximálne možné množstvo tmelu vyrezaním napr. montážnym nožom.

Pri obnove kútových špár doporučujeme použiť špeciálny Vyrezávač tmelu (2).

Zvyšky tmelu potrite vrstvou SOUDAL Odstraňovača silikónu (3), najchte pôsobiť a následne narušený tmel zoškrabnite priloženou plastovou stierkou (4). V prípade silnejšej vrstvy starého tmelu postup opakujte. Pracujte v súlade s návodom k použitiu, pred aplikáciou SOUDAL Odstraňovačom silikónu odporúčame vždy vyskúšať na málo viditeľnom mieste jeho pôsobenie na čistený podklad.

Po odstránení akýchkoľvek zvyškov starého tmelu očistite a odmastite špáru bežným spôsobom. Potom aplikujte nový tmel podľa odporúčaného postupu. Pri obnove špáry rovnakým materiálom nie je potrebné odstraňovať pevne držiace zvyšky starého tmelu.

3-4-1.jpg
3-4-2.jpg
3-4-3.jpg
3-4-4.jpg

Komentáre Pridať komentár

Potrebujete poradiť?

Zvoľte oblasť použitia