SOUDAPROOF VODOTESNIACA PRÍSADA

Výroba konštrukcií, ktoré majú odolávať vonkajšiemu tlaku vody (oporné steny, podzemné podlažie, pivnice, základy, podlahy, strechy, montážne jamy apod.) alebo byť schopný zadržovať či viesť vodu (bazény, nádrže, umelé jazierka, jímky, vodoteče, korytá apod.). Vhodný na nové omietky po inštalácii vodorovnej hydroizolácie, vodenepriepustné podlahové a strešné potery, omietky, murovacie malty, špárovacie malty. Znižuje nasiakavosť a priepustnosť výsledného betónu či malty, vyznačuje sa vysokým vodotesniacim účinkom!

Vodotěsnicí_přísada_soudaproof.jpg

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

  • znižuje nasiakovosť a priepustnosť výsledného betónu či malty
  • vysoký vodotesniaci výrobek

PRÍKLADY POUŽITIA

  • výroba konštrukcií, ktoré majú odolať vonkajšiemu tlaku vody
  • výroba konštrukcií, ktoré majú byť schopné zadržovať či viesť vodu

ESHOP ZÁPADOSLOVENSKÝ KRAJ

PRACOVNÝ POSTUP

  • Pracovný postup nájdete v technickom liste

NA STIAHNUTIE

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

OBJEDNÁVACÍ KÓD EAN NÁZOV OBSAH BALENIE ZÁKLADNÁ CENA BEZ DPH
1534000 8595152150175 VODOTESNIACA PRÍSADA SOUDAPROOF ŽLTOHNEDÁ 1L 12KS 5,40 €
1534100 8595152150182 VODOTESNIACA PRÍSADA SOUDAPROOF ŽLTOHNEDÁ 5L 1KS 20,90 €

SÚVISIACE ČLÁNKY

uvodní.jpg

Prv se sezonni murári od novembra do marca vracali zo stavieb domov a venovali se hospodárstvu, pretože vziať do ruky kelňu, lyžicu a hladítko se nedalo, respektívne by zo zimných stavebných prác nič dobrého nevzišlo, protože každému bolo jasné, že mráz a malta nejdú dohromady. S výnimkou extrémnych teplotných výkyvov dnes môže byť vďaka niektorým výrobkom spoločnosti SOUDAL stavebná sezóna bezmála nepretržitá

Komentáre Pridať komentár