SOUDAL FIRE BLANKET

SOUDAL FIRE BLANKET je nehorľavá, intumescentný plasto elastický lem na báze akrylátovej samonapenivej disperzie.

FIRE_BLANKET.jpg

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

  • odoláva prienikom ohňa a dymu
  • intumescentný pri kontakte s ohňom
  • napučiava pri nadmerných teplotách nad 120°C
  • pretierateľný
  • stále pružný
  • výborná priľnavosť k pórovitým materiálom

PRÍKLADY POUŽITIA

Návod na použitie:

  • Pri kontakte s kovovými rúrami: Obtočte FIRE BLANKET okolo rúry takým spôsobom, aby bola rúra pokrytá FIRE BLANKETOM do vzdialenosti min. 23cm od steny z oboch strán.
  • Káble a káblové žľaby : Oblepte káblový žľab po obvode žlabu takým spôsobom, aby bol žlab obalený do vzialenosti min. 23cm od steny z oboch strán. Po umiestnení káblov do takto obaleného žľabu musia byť káble obalené FIRE BLANKETOM do rovnakej dĺžky ako je obalený káblový žľab (min. 23cm po oboch stranách). 

 

Komentáre Pridať komentár