SOUDAFROST PROTIMRAZOVÁ PRÍSADA

Soudafrost je kvapalná bezchloridová prísada do cementových hmôt ako sú betóny, malty, potery a lepidlá pre možnosť ich spracovania v zimnom období

SOUDAFROST.jpg

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

  • skracuje dobu tvrdnutia
  • znižuje teplotu zmrznutia zámesovej vody
  • umožňuje zmesiam dosiahnuť vysoké počiatočné pevnosti za nízkych teplôt
  • chráni armovacie výztuže pred koróziou

PRÍKLADY POUŽITIA

  • spracovanie betónu aj iných stavebných zmesí, ktoré obsahujú cement v zimnom období
  • betónovanie až do teploty -10°C
  • akékoľvek práce s cementovými zmesami s nárokmi na vysokú rýchlosť nástupu počiatočnej pevnosti

SPOTREBA

  • nad -5°C: 0,5 l na každých 50 kg cementu
  • -5°C až -10°C: 1,0 l na každých 50 kg cementu

ESHOP


PRACOVNÝ POSTUP

  • Pracovný postup nájdete v technickom liste

NA STIAHNUTIE

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

OBJEDNÁVACÍ KÓD EAN NÁZOV OBSAH BALENIE ZÁKLADNÁ CENA BEZ DPH
1530100 8595152150014 PROTIMRAZOVÁ PRÍSADA SOUDAFROST NAŽLTLÁ 1L 12KS 4,30 €
1530200 8595152150021 PROTIMRAZOVÁ PRÍSADA SOUDAFROST NAŽLTLÁ 5L 1KS 19,00 €

SÚVISIACE ČLÁNKY

uvodní.jpg

Prv se sezonni murári od novembra do marca vracali zo stavieb domov a venovali se hospodárstvu, pretože vziať do ruky kelňu, lyžicu a hladítko se nedalo, respektívne by zo zimných stavebných prác nič dobrého nevzišlo, protože každému bolo jasné, že mráz a malta nejdú dohromady. S výnimkou extrémnych teplotných výkyvov dnes môže byť vďaka niektorým výrobkom spoločnosti SOUDAL stavebná sezóna bezmála nepretržitá

Komentáre Pridať komentár